Sopoćko, A. (2021) „Dynamiczna koncepcja przewag komparatywnych”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 59(2), s. 4-17. doi: 10.33119/KNoP.2021.59.2.1.