Gemra, K. . (2021) „Świadomość funkcjonowania green bonds na polskim rynku obligacji korporacyjnych”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 61(4), s. 30–38. doi: 10.33119/KNoP.2021.61.4.3.