Rogalska, I. ., Marks-Bielska, R. . i Babuchowska, K. . (2021) „Wpływ instytucji otoczenia biznesu na inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 61(4), s. 39–48. doi: 10.33119/KNoP.2021.61.4.4.