Cenkier, A. (2021) „Finansowanie kapitałem obcym – konfrontacja praktyki gospodarczej z elementami teorii”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 62(5), s. 4-14. doi: 10.33119/KNoP.2021.62.5.1.