Grygiel-Tomaszewska, A. i Turek, J. (2021) „Rola ESG we wczesnym ostrzeganiu przed niewypłacalnością i bankructwem”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 62(5), s. 25-39. doi: 10.33119/KNoP.2021.62.5.3.