Rudzka, I. M. (2021) „Sprzężenia zwrotne w obszarze mieszkalnictwo – przedsiębiorczość i ich wpływ na zrównoważony rozwój miasta”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 62(5), s. 49-62. doi: 10.33119/KNoP.2021.62.5.5.