Werner, A. (2021) „Pomoc państwa w obliczu COVID-19 na przykładzie instrumentów wykorzystywanych w Polsce”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 62(5), s. 63-75. doi: 10.33119/KNoP.2021.62.5.6.