Godlewska, M. (2022) „Dostępność do dóbr jako substytut własności w świetle badania zamówień publicznych udzielanych przez JST w Polsce”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 63(1), s. 5-16. doi: 10.33119/KNoP.2022.63.1.1.