Monkiewicz, J. i Monkiewicz, M. (2022) „Elementy nowego podejścia do ochrony konsumenta na jednolitym rynku ubezpieczeniowym UE”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 63(1), s. 17-31. doi: 10.33119/KNoP.2022.63.1.2.