Monkiewicz, J. . i Monkiewicz, M. . (2022) „Elementy nowego podejścia do ochrony konsumenta na jednolitym rynku ubezpieczeniowym UE”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 63(1), s. 17–31. doi: 10.33119/KNoP.2022.63.1.2.