Mazurkiewicz, M. (2022) „Metody heurystyczne jako skuteczne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem w czasach niepewności”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 63(1), s. 57-70. doi: 10.33119/KNoP.2022.63.1.5.