Łaszek, J. . i Waszczuk, J. . (2022) „Koncepcja zrównoważonego rozwoju na rynkach mieszkaniowych – wyzwania dla Polski”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 65(3), s. 27–45. doi: 10.33119/KNoP.2022.65.3.2.