Marszałek, A. (2022) „Innowacje w sektorze biotechnologii jako katalizator procesu transferu wiedzy i technologii”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 65(3), s. 48-61. doi: 10.33119/KNoP.2022.65.3.3.