Szczypiński, A. (2022) „Inicjatywy prośrodowiskowe kontra kryzys. Możliwość realizacji programów dążących do zrównoważenia rozwoju lotnictwa cywilnego w trakcie jednej z największych zapaści na rynku lotniczym w historii”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 65(3), s. 65-82. doi: 10.33119/KNoP.2022.65.3.4.