Dowmont, B. (2022) „Perspektywa zmian w modelu biznesowym prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej – ujęcie koncepcyjne”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 65(3), s. 83-95. doi: 10.33119/KNoP.2022.65.3.5.