Łabędzki, R. (2022) „Zarządzanie kapitałem ludzkim w branży gier video – przegląd literatury”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 65(3), s. 109-122. doi: 10.33119/KNoP.2022.65.3.7.