Grzegorzewska-Mischka, E. . i Zaborowski, M. . (2022) „Wybrane rozwiązania prawne z ustawy z 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w ocenie polskich przedsiębiorstw”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 66(4), s. 65–81. doi: 10.33119/KNoP.2022.66.4.5.