Sobik, B. . (2022) „Ryzyko klimatyczne jako kluczowy rodzaj ryzyka w sektorze energetycznym”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 66(4), s. 141–154. doi: 10.33119/KNoP.2022.66.4.9.