Kowalczyk, S. (2023) „Niemoc Braci* Ekonomistów czy natura praw”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 67(1), s. 5–22. doi: 10.33119/KNoP.2023.67.1.1.