Kwasek, M. i Kowalczyk, S. (2023) „Straty i marnotrawstwo żywności w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 68(2), s. 23–42. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3535 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).