Szpringer, W. (2023) „Metaverse – nadmierny szum czy nowe szanse dla biznesu? (cz. 1)”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 68(2), s. 55–67. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3537 (Udostępniono: 20 kwiecień 2024).