Danielak, W. i Wysocki, R. (2023) „Wpływ częstotliwości pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19 na pracowników zespołów projektowych”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 68(2), s. 69–86. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3538 (Udostępniono: 14 kwiecień 2024).