Szpringer, W. (2023) „Metaverse – nadmierny szum czy nowe szanse dla biznesu? (Cz. 2)”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 70(4), s. 5–18. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4268 (Udostępniono: 23 luty 2024).