Augustyniak, H., Olszewski, K. i Wagner, K. (2023) „Housing policy and forms of housing tenure in Austria and the unique social housing system of Vienna”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 70(4), s. 37–54. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4270 (Udostępniono: 23 luty 2024).