Ślażyńska-Kluczek, D. i Brzezek, M. (2023) „Czynniki ESG jako elementy zrównoważonego rozwoju wpływające na postrzeganie przedsiębiorstw przez konsumentów”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 70(4), s. 73–90. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4272 (Udostępniono: 23 luty 2024).