Bentkowska, K. (2019) „Prognozy dynamiki inwestycji przedsiębiorstw a ekonomia behawioralna”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 52(3), s. 37–45. doi: 10.5604/01.3001.0013.4788.