Gemra, K. (2019) „Crowdfunding udziałowy, jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 52(3), s. 47–55. doi: 10.5604/01.3001.0013.4789.