[1]
J. Woźniak, „Efektywność w projektach z sektorów kreatywnych”, KNoP, t. 52, nr 3, s. 65–77, wrz. 2019.