[1]
W. Szymański, „Polska wobec wyzwań rozwojowych”, KNoP, t. 47, nr 2, s. 9–20, cze. 2018.