[1]
T. . Łopaciński, „Ryzyko w zarządzaniu projektem innowacyjny m”, KNoP, t. 47, nr 2, s. 72–81, cze. 2018.