[1]
S. Kasiewicz, „Nowe trendy w systemie regulowania rynku usług bankowych”, KNoP, t. 45, nr 4, s. 7-21, grudz. 2017.