[1]
A. Kowalska, „Problematyka oszustw żywnościowych w przepisach prawa i standardach branżowych”, KNoP, t. 45, nr 4, s. 30-41, grudz. 2017.