[1]
J. Błach i M. Gorczyńska, „Behawioralne podejście do formułowania celów przedsiębiorstwa”, KNoP, t. 45, nr 4, s. 55-67, grudz. 2017.