[1]
S. Kasiewicz, „Rola ryzyka regulacyjnego w koncepcji samoregulacji sektora bankowego”, KNoP, t. 42, nr 1, s. 39-46, mar. 2017.