[1]
W. Rogowski i K. Gemra, „Nasilenie zjawiska delistingu spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, KNoP, t. 53, nr 4, s. 51–59, grudz. 2019.