[1]
A. Herman, „Współzależność aksjologii wartości ekonomicznej z metodami jej pomiaru”, KNoP, t. 33, nr 4, s. 2–2, paź. 2014.