[1]
E. Gołębiowska, „Instytucjonalne ramy społecznej odpowiedzialności organizacji w UE”, KNoP, t. 33, nr 4, s. 18–25, paź. 2014.