[1]
M. Johann i M. Jankowska, „Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT”, KNoP, t. 32, nr 3, lip. 2014.