[1]
G. Malinowski, „Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście jednolitej teorii wzrostu gospodarczego”, KNoP, t. 32, nr 3, s. 38–46, lip. 2014.