[1]
R. . Domański, „Strategia rozwoju jako efekt polityki pieniężnej”, KNoP, t. 40, nr 3, s. 29–41, sie. 2016.