[1]
M. . Sidor-Rządkowska, „Wdrażanie programu mentoringu w przedsiębiorstwie – korzyści i zagrożenia”, KNoP, t. 40, nr 3, s. 62–71, sie. 2016.