[1]
J. Zaleski, „Zarządzanie własnością intelektualną w trakcie jej wdrażania oraz po wdrożeniu”, KNoP, t. 31, nr 2, s. 14–32, kwi. 2014.