[1]
W. . Kulpa i . L. . Zaręba, „Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku”, KNoP, t. 31, nr 2, s. 50–61, kwi. 2014.