[1]
A. Cwynar, „Z doświadczeń szacowania wartości przedsiębiorstwa”, KNoP, t. 31, nr 2, s. 100–102, kwi. 2014.