[1]
K. . Rutkowski, „Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji”, KNoP, t. 29, nr 4, s. 35–45, grudz. 2013.