[1]
S. Kowalczyk, „Sektor żywnościowy w czasach pandemii”, KNoP, t. 56, nr 3, s. 43–53, wrz. 2020.