[1]
M. Pietrzak, „Rada nadzorcza jako instrument wewnętrznego ładu korporacyjnego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”, KNoP, t. 59, nr 2, s. 59-72, cze. 2021.