[1]
K. . Gemra, „Świadomość funkcjonowania green bonds na polskim rynku obligacji korporacyjnych”, KNoP, t. 61, nr 4, s. 30–38, grudz. 2021.