[1]
I. . Rogalska, R. . Marks-Bielska, i K. . Babuchowska, „Wpływ instytucji otoczenia biznesu na inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”, KNoP, t. 61, nr 4, s. 39–48, grudz. 2021.