[1]
A. Cenkier, „Finansowanie kapitałem obcym – konfrontacja praktyki gospodarczej z elementami teorii”, KNoP, t. 62, nr 5, s. 4-14, grudz. 2021.